Plenér v pralese Mionší
…ráda bych vás zpravila o volné letní sešlosti s názvem Plenér v pralese. Setkání se uskutečnilo v pralese Mionší, který leží nedaleko mého bydliště.
Tudy se vydala v srpnové dny skupina odvážných malířů, aby krásy této vskutku zvláštní krajiny podala svým malířským, ryteckým či docela jiným způsobem. Je třeba podotknout, že lesní výpravy byly určeny hlavně pro zvlášť fyzicky zdatné umělce, ale zajisté také pro ty slabší, aby svou zdatnost zvyšovali…
Soudím totiž, že cvik tělesný posiluje i duši, nikoli však duševní cvik tělo (M. de Montaigne)
Jistá nepřístupnost měla však za následek i jednu politování hodnou skutečnost a to, když se neopatrná skupina umělců rozhodla Mionší navštívit bez patřičných znalostí zdejšího terénu a zbloudila tedy. Pro tuto skupinu bohužel zůstal prales pouhou legendou. Umělecká tvorba pak nutně vznikala na základě jakýchsi domněnek. Naše lesní obchůzky trvaly jeden měsíc a výsledkem měla být výstava. Ta se také uskutečnila – Výstava při tradičním folklórním festivalu Slezské dny v Dolní Lomné. A jelikož jsme se o výstavní dřevěnou síň (budovu sloužící kdysi ke zpracovávání dřeva, takže součástí výstavního interiéru byly i různé kladky připevněné ke stropu a jiná mohutná železná zařízení) dělili s přírodovědeckým muzeem města Těšína, svá díla jsme tedy vystavili mezi vycpanými tetřevy, rysy a modelem horského potůčku, mechem a hřibem. Na konečné podobě výstavy jsme se bohužel podílet nesměli a instalaci jsme měli dokonce zakázánu. Ovšem jsme byli ale zpraveni dopředu, takže jsme se proto ani velmi nebouřili. Na plenéru se účastnilo asi deset osob a dále pak někteří další, přihlížející nebo jinak se zapojující.

[vimeo clip_id=“23118444″ width=“370″ height=“278″]